De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in de Leidraad informatie over risicoprofielen d.d. november 2010, herziene versie. aanbevelingen gedaan voor meer transparantie bij risicoprofielen. De in de Leidraad gehanteerde indeling in beleggingscategorieën, standaardeviaties en correlaties waren gebaseerd op het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2010 van de VBA Beleggingsprofessionals (VBA). De VBA heeft haar aanbevelingen geactualiseerd in het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2015.
Dit was aanleiding voor risicoprofieltoets.nl een geactualiseerde versie van de risicoprofieltoets online beschikbaar te stellen.

Met de risicoprofieltoets kunt u de stand van de riscowijzer berekenen.
De risicowijzer is een standaard grafische weergave van het beleggingsrisico van een risicoprofiel.
Veelal hanteren financiële ondernemingen voor beleggingen verschillende risicoprofielen.
De risicowijzer is bedoeld om de risicoprofielen van verschillende aanbieders beter te kunnen vergelijken.

Maak nu de berekening.updated 20 augustus 2015
Categorienr. Beleggingscategorie Korte uitleg Belegd bedrag of %
1 Liquiditeiten
2 Staatsleningen euro AAA-AA
3 Staatsleningen EMU
4 Staatsleningen opkomende markten (harde valuta)
5 Staatsleningen opkomende markten (lokale valuta)
6 Investment grade bedrijfsobligaties euro
7 Investment grade bedrijfsobligaties niet-euro
8 Hoogrentende bedrijfsobligaties (wereldwijd)
9 Aandelen ontwikkelde markten
10 Aandelen opkomende markten
11 Beursgenoteerd vastgoed
12 Hedge funds
13 Grondstoffen
Disclaimer
Copyright © 1301 Services B.V. Alle rechten voorbehouden.