Disclaimer
www.risicoprofieltoets.nl is een initiatief en eigendom van 1301 Services B.V..

1301 Services is statutair gevestigd te Oegstgeest.
Handelsregisternummer: 27352513,
Kamer van Koophandel te Den Haag.

De website van 1301 Services B.V. www.risicoprofiel.nl, hier na te noemen "de website", is uitsluitend bedoeld ter informatie. De op deze website verstrekte informatie is bedoeld als informatie in algemene zin. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van financiële instrumenten en/of het afnemen van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies.

De informatie op de website kan derhalve nooit worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies door bijvoorbeeld een beleggingsadviseur.

Het wordt u ten strengste afgeraden om uitsluitend op basis van de informatie op de website actie te ondernemen. Beslissingen genomen op basis van de op de website verstrekte informatie komen voor eigen rekening en risico van de gebruiker van de informatie.

Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en 1301 Services B.V. van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op de website, geeft 1301 Services B.V. geen garantie dat deze informatie te allen tijde juist en/of volledig is en dat ook zal blijven.

1301 Services B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website.


Hoewel het streven van 1301 Services B.V. erop is gericht de website continu toegankelijk te laten zijn, aanvaardt 1301 Services B.V. geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het feit dat de website om welke redenen dan ook, op enig moment niet beschikbaar is.

De website kan bovendien door 1301 Services B.V. buiten gebruik worden gesteld (tijdelijk of definitief) zonder voorafgaande aankondiging.

1301 Services B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van via de website bezochte websites van derden.

1301 Services B.V. slaat geen tijdelijke of permanente cookies op uw computer op.

(Een cookie is een bestand dat door een webpaginaserver op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst, zodat u bij een eventueel volgend bezoek kunt worden geïdentificeerd. Het bestand kan persoonlijke informatie bevatten.)

1301 Services B.V. behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien), voor zover deze niet berusten bij derden, met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).

Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de 1301 Services B.V., over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Contact


www.1301services.nl
Copyright © 1301 Services B.V. Alle rechten voorbehouden.