Past uw beleggingsportefeuille binnen het voor u vastgestelde risicoprofiel?
Doe de toets!
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft in mei 2016 de Risicometer Beleggen geďntroduceerd.
De Risicometer Beleggen biedt een standaardbenadering voor het berekenen van het beleggingsrisico en een uniforme grafische weergave van het beleggingsrisico.
Voor de berekening worden de, in het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2017, aanbevolen risicoparameters –standaarddeviaties en correlaties– gehanteerd.

De Risicometer Beleggen dient ter verbetering van de onderlinge vergelijkbaarheid van risicoprofielen die worden aangeboden door de verschillende beleggingsdienstverleners.

Met risicoprofieltoets.nl kunt u voor een individuele beleggingsportefeuille de stand van de Risicometer Beleggen berekenen.

Vervolgens kunt u bepalen of het beleggingsrisico van uw individuele portefeuille valt binnen de bandbreedte van het door uw beleggingsdienstverlener gehanteerde risicoprofiel.

Klik hier voor een voorbeeld van de toepassing van risicoprofieltoets.nl.

Maak nu de berekening.updated 30 september 2017
Categorienr. Beleggingscategorie Belegd bedrag of %