Nederlandse corporate governance code,
3 december 2009
Stcrt. 18499
Download.
Klik hier
Corporate Governance Code,
Besluit van 29 augustus 2017 tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 747)
Download.
Klik hier

Governance

Op 7 september 2017, is met de publicatie van het aanwijzingsbesluit in het Staatsblad, de in 2016 herziene Corporate Governance Code (‘de Code’) wettelijk verankerd per 1 januari 2018.
De verankering heeft tot gevolg dat Nederlandse beursvennootschappen geacht worden verantwoording af te leggen over de naleving van de herziene Code in het bestuursverslag. Ook de herziene Code moet worden nageleefd conform het beginsel ‘pas toe of leg uit’. Net als bij de Code uit 2008, zal de Monitoring Commissie Corporate Governance Code de naleving van de herziene Code jaarlijks monitoren, in 2018 zal deze monitoring betrekking hebben op de naleving in het boekjaar 2017.

Bron: Monitoring Commissie Corporate Governance Code
Apply or explain - Pas toe of leg uit
Copyright © 1301 Services B.V. Alle rechten voorbehouden.  |  Juridische informatie