1301 Services B.V., statutair gevestigd te Oegstgeest. Handelsregisternummer: 27352513 0000, Kamer van Koophandel te Den Haag.
Klachtenprocedure

Download.
Klik hier

Gedragscode

Download.
Klik hier

Juridische informatie
Disclaimer

De website van 1301 Services B.V. www.1301services.nl, hier na te noemen "de website", is uitsluitend bedoeld ter informatie van personen, bedrijven en instellingen die geïnteresseerd zijn in de diensten die 1301 Services B.V. verleend.

De informatie heeft een algemeen karakter en is niet bedoeld als een door 1301 Services B.V. geformuleerd advies inzake een specifieke situatie of bepaald probleem.

De informatie op de website kan nooit worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies.

Het wordt u ten strengste afgeraden om uitsluitend op basis van de informatie op de website actie te ondernemen.

Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en 1301 Services B.V. van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op de website, kan 1301 Services B.V. geen garantie geven dat deze informatie te allen tijde juist en/of volledig is en dat ook zal blijven.

1301 Services B.V. kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het gebruik van (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website.

Hoewel het streven van 1301 Services B.V. erop is gericht de website continu toegankelijk te laten zijn, kan 1301 Services B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het feit dat de website om welke redenen dan ook, op enig moment niet beschikbaar is.

De website kan bovendien door 1301 Services B.V. buiten gebruik worden gesteld (tijdelijk of definitief) zonder voorafgaande aankondiging.

1301 Services B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van via de website bezochte websites van derden.


Privacy

1301 Services B.V. houdt IP-adres gerelateerde bezoekersstatistieken bij.

Cookies

1301 Services B.V. doet geen tijdelijke of permanente cookies op uw computer opslaan.

(Een cookie is een bestand dat door een webpaginaserver op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst, zodat u bij een eventueel volgend bezoek kunt worden geïdentificeerd. Het bestand kan persoonlijke informatie bevatten.)

Persoonlijke gegevens

Voor het stellen van vragen aan 1301 Services B.V. zijn uw persoonlijke gegevens nodig. 1301 Services B.V. gebruikt die gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.

Uw persoonlijke gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden beschikbaar worden gesteld, behoudens waar dit wordt afgedwongen door wettelijk gebod.

Intellectuele eigendomsrechten

1301 Services B.V. behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).

Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de 1301 Services B.V., over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Het is toegestaan de Algemene Voorwaarden 1301 Services B.V. te downloaden voor persoonlijk gebruik.

Algemene voorwaarden 1301 Services B.V.

Download.
Klik hier

LEI Code

724500XFPKSQ0NDR8B97
Copyright © 1301 Services B.V. Alle rechten voorbehouden.