Een greep uit de onderwerpen waarbij 1301 Services u van dienst kan zijn:

Investment
 • Algemene Vergadering van Aandeelhouders
 • Bedrijfsfinanciering
 • Beheer en bewaring effecten
 • Beleggingsfonds
 • Beleggingsobjecten
 • Beleggingsproducten
 • Emissies
 • Financiële instrumenten
 • ICBE
 • Marktwaarde-waardering niet-beursverhandelde derivaten
 • Overname en Fusie
 • Private equity
 • Risico-analyse
Investment

Een goed financieel beheer is een randvoorwaarde voor succesvol ondernemen. 1301 Services adviseert over financieringsvraagstukken en financieel risicobeheer.

Ook geeft 1301 Services begeleiding bij overnames en fusies.

Verder geeft 1301 Services voorlichting en advies over het inzetten van financiële instrumenten voor het bereiken van uw ondernemingsdoelstelling of beleggingsdoelstelling.

Daarnaast biedt 1301 Services begeleiding bij het aangaan en voortzetten van uw relatie met een financiële instelling of beleggingsonderneming.

Tenslotte kan 1301 Services voorzien in het verstrekken van een "second opinion" of bemiddeling.
Copyright © 1301 Services B.V. Alle rechten voorbehouden.  |  Juridische informatie