Een greep uit de onderwerpen waarbij 1301 Services u van dienst kan zijn:

Management
 • Administratieve organisatie
 • Communicatie
 • Concurrentie-analyse
 • Cultuur
 • Documentatie en archivering
 • Financieel beheer
 • Functieprofielen
 • Governance
 • Integere bedrijfsvoering
 • Interne controle
 • Overname en fusie
 • Outsourcing
 • Rapportage
 • Reorganisatie
 • Remuneratie
 • Risico-beheersfunctie
 • Risico-beleid
 • Risico-scan
 • Stroomlijnen en inrichten procedures en processen
 • Toetsingsvermogen
 • Toezicht
(interim)Management

Organisaties en de omgeving waarin organisaties zich manifesteren veranderen continu. Die veranderingen scheppen kansen en bieden uitdagingen.
Het is de taak van het management dat te signaleren en zo nodig maatregelen te treffen.

1301 Services kan daarbij van dienst zijn.

1301 Services biedt ondersteuning bij het sturen en bijsturen op een zestal terreinen:
 • Strategie
 • Structuur
 • Cultuur
 • Mensen
 • Middelen
 • Resultaten
1301 Services begeleidt organisaties bij het:
 • creëren van waarde
 • verbeteren van kwaliteit
 • voorkomen van schade
 • besparen van kosten
Copyright © 1301 Services B.V. Alle rechten voorbehouden.  |  Juridische informatie