De Autoriteit Financiële Markten (AFM) doet aanbevelingen1) voor meer transparantie bij risicoprofielen. Onderdeel daarvan is een standaard grafische weergave van het beleggingsrisico van een risicoprofiel, de risicowijzer.

Veelal hanteren financiële ondernemingen voor beleggingen verschillende risicoprofielen. De risicowijzer is bedoeld om de risicoprofielen van verschillende aanbieders beter te kunnen vergelijken.
De stand van de risicowijzer voor een risicoprofiel kan hier worden berekend.

Maak nu de berekening.
Categorienr. Beleggingscategorie Korte uitleg Belegd bedrag of %
1 Liquiditeiten
2 Staatsleningen Euro AAA-AA
3 Staatsleningen Euro A en lager
4 Staatsleningen niet Euro AAA-AA
5 Staatsleningen niet Euro A en lager
6 Staatsleningen opkomende markten
7 Investment Grade Bedrijfsobligaties Euro
8 High Yield Bedrijfsobligaties Euro
9 Investment Grade Bedrijfsobligaties niet-Euro
10 High Yield Bedrijfsobligaties niet-Euro
11 Aandelen ontwikkelde markten
12 Aandelen opkomende markten
13 Vastgoed privaat indirect Europa
14 Vastgoed privaat Wereld ex-Europa
15 Hedge funds
16 Grondstoffen
17 Private equity
De berekening
De AFM Leidraad
Vastgoed: uitgangspunt unlevered indices, zie ook Korte uitleg.
1)AFM Leidraad informatie over risicoprofielen d.d. november 2010, herziene versie.
Disclaimer
Copyright © 1301 Services B.V. Alle rechten voorbehouden.