De Autoriteit Financiële Markten (AFM) doet aanbevelingen1) voor meer transparantie bij risicoprofielen. Onderdeel daarvan is een standaard grafische weergave van het beleggingsrisico van een risicoprofiel, de risicowijzer.

Veelal hanteren financiële ondernemingen voor beleggingen verschillende risicoprofielen. De risicowijzer is bedoeld om de risicoprofielen van verschillende aanbieders beter te kunnen vergelijken.
De stand van de risicowijzer voor een risicoprofiel kan hier worden berekend.

Maak nu de berekening.
Categorienr. Beleggingscategorie Korte uitleg Belegd bedrag of %