Archief Publicaties
Publicaties 2009
Nieuws

30 december 2009
Bart Korteweg, Compliciti, en Michel Harmsen, 1301 Services, gaan samenwerken met Gert Jochems, Financial Markets Conduct, onder de naam Financial Markets Conduct.

persbericht Bart Korteweg, Klik hier
persbericht Michel Harmsen, Klik hier
Bron: 1301 Services B.V.

21 december 2009
Besluit van 10 december 2009 tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 747). Daarmee heeft de in december 2008, door de Commissie Frijns, herziene Nederlandse corporate governance code eindelijke zijn wettelijke grondslag gekregen.
Besluit van 10 december 2009 (Stb. 545)
Bron: 1301 Services B.V.

30 november 2009
Er is de AFM veel aan gelegen een oplossing te bieden voor de verschillende in de markt bestaande namen en invullingen voor risicoprofielen. Zij heeft daarom een standaard indeling voor deze profielnamen ontwikkeld, die zij ter consultatie aan marktpartijen voorlegt.
Lees meer...
Bron: nieuwsbericht AFM

27 november 2009
Uitspraak Hoge Raad inzake World Online.
Onrechtmatig handelen bij uitgifte aandelen door:
- misleidende informatie in prospectus;
- het niet melden van verkoop belang;
- het doen van misleidende uitlatingen;
- koersmanipulatie.
Lees meer...
Bron: Hoge Raad, LJN BH2162

10 oktober 2009
In het licht van recente ontwikkelingen en door een aantal gebeurtenissen is de discussie over de rol van commissaris weer actueel. Professor dr. Auke de Bos en dr. Mijntje Lückerath-Rovers, Erasmus Instituut Toezicht & Compliance, hebben daarin aanleiding gezien om te komen met een eerste concept van een Gedragscode voor Commissarissen en Toezichthouders. Het is bedoeld als discussiestuk en een ieder wordt uitgenodigd hierop vòòr 1 februari 2010 te reageren.
Lees meer...
Bron: Erasmus Universiteit, Rotterdam

1 oktober 2009
Per 1 oktober j.l. is een wijziging in de Telecommunicatiewet van kracht geworden. Deze wijziging betreft het verbod om bedrijven (rechtspersonen) spam te sturen. Spam aan personen was in Nederland al verboden. Door het nieuwe verbod ontstaat een algeheel spam verbod in Nederland. OPTA kan Nederlandse bedrijven die toch doorgaan met het versturen van spam boetes opleggen.
Bron: Ministerie van Economische Zaken

17 september 2009
DNB onderzoek heeft uitgewezen dat bij een aantal pensioenfondsen de risico's waaraan zij in hun beleggingsbeleid blootstaan worden onderschat. Dit is vandaag naar buiten gebracht tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Nederlandsche Bank (DNB) voor bestuurders van pensioenfondsen.
Bron: persbericht DNB

9 september 2009
Banken voeren Code in per 1 januari 2010.
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) stelt vandaag de Code Banken vast. De Code is een vorm van zelfregulering, tot stand gekomen op basis van het rapport van de Adviescommissie Toekomst Banken (Commissie Maas). Het zwaartepunt van de principes in deze bankspecifieke code richt zich op versterking van de governance binnen banken, risicomanagement, audit en beloningsbeleid.
Bron: persbericht NVB

27 augustus 2009
Een wetsvoorstel van Minister Bos van Financiën tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en enige andere wetten is 26 augustus 2009 naar de Tweede Kamer gestuurd. De belangrijkste voorstellen van de Wft zijn:
a. nadere invulling en uitbreiding van de verplichte vrijstellingsvermelding, ook wel het "wildwestbordje" genoemd;
b. de introductie van een vrijwillig toezichtregime voor beleggingsinstellingen.
Bron: nieuwsbericht Ministerie van Financiën

26 augustus 2009
AFM publiceert leidraad passende provisie financiële dienstverleners. Met dit document biedt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u een leidraad voor de toepassing van de passende provisieregels (inducements) bij financiële dienstverleners.
Bron: nieuwsbericht AFM

25 augustus 2009
Op de website van het ministerie van Financiën is op 24 augustus de brief geplaatst die door de minister van Financiën Wouter Bos naar de Tweede Kamer is gestuurd over het rapport Maas, naar aanleiding van het advies van de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Bron: nieuwsbericht Ministerie van Financiën

4 juli 2009
On 3 July 2009 the Commission adopted a Communication on ensuring efficient, safe and sound derivatives markets. The Communication looks at the role played by derivatives in the financial crisis and at the benefits and risks of derivatives markets, and assesses how risks can be reduced.
Bron: nieuwsbericht Europese Unie

2 juli 2009
Op 1 september zal de heer Streppel de voorzittershamer van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code over nemen van professor Frijns.
Bron: nieuwsbericht Ministerie van Financiën

24 juni 2009
Bert Heemskerk, bestuursvoorzitter Rabobank: "Een bankier moet bankieren en goed diensten verlenen. Natuurlijk moet er winst gemaakt worden, maar die winst is het gevolg en niet het doel van goed bankieren."
Bron: Rostra Economica juni 2009

22 juni 2009
Uit eerder CentiQ-onderzoek blijkt dat bijna 5 miljoen mensen onvoldoende kennis hebben over financiële producten. Ruim de helft van de Nederlanders heeft moeite om goede en relevante informatie te vinden, vooral omdat niet duidelijk is of de informatie ook altijd betrouwbaar is. Daardoor gaan mensen financiële producten kopen die niet aansluiten bij hun budget. Daardoor raken mensen het overzicht kwijt en lopen zo grote financiële risico's.
Bron: nieuwsbericht Ministerie van Financiën

13 mei 2009
FIOD-ECD onderzoekt mogelijke beleggingsfraude. Aanleiding van het onderzoek is een aangifte van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het gaat om vermoedelijke fraude en oplichting bij beleggingen in onroerend goed in Italië door het bedrijf WSM. De verdachten boden particuliere investeerders aan om te beleggen in onroerend goed in Italië zonder dat aan de door de AFM gestelde eisen werd voldaan.
Bron: nieuwsbericht Ministerie van Financiën

9 april 2009
Op 25 september 2009 wordt tijdens de viering van de vijfentwintigste dies natalis van de Open Universiteit Nederland een eredoctoraat toegekend aan prof. dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan.
Bron: persbericht Open Universiteit

7 april 2009
De banken verwelkomen vandaag het rapport "Naar herstel van vertrouwen" van de Adviescommissie Toekomst Banken. De commissie is in november 2008 gevraagd lessen uit de kredietcrisis te trekken en aanbevelingen te doen voor de toekomst. De commissie bestaat uit Cees Maas (voorzitter), Sylvester Eijffinger, Wim van den Goorbergh en Tom de Swaan.
Bron: persbericht NVB


Artikelen

Bent u beursgenoteerd? Bent u voorbereid?,
24 november 2009
Download. Klik hier
Auteur: Michel Harmsen

Falend toezicht DSB?,
26 oktober 2009
Download. Klik hier
Auteur: Michel Harmsen

Code Banken,
Nederlandse Vereniging van Banken,
9 september 2009
Download. Klik hier

Commission staff working paper, Accompanying the Commission Communication
Ensuring efficient, safe and sound derivatives markets.
Brussels, 3.7.2009
Download. Klik hier

De bankiersverklaring,
Newsletter May 2009, Corporate Compliance Vrije Universiteit.
Download. Klik hier
Auteur: Michel Harmsen

De rol van de Compliance functie bij overname beursgenoteerde onderneming door Private Equity investeerders,
Scriptie maart 2008, Corporate Compliance Vrije Universiteit.
Download. Klik hier
Auteur: Michel Harmsen

Handige links:
Copyright © 1301 Services B.V. Alle rechten voorbehouden.  |  Juridische informatie