1301 Services voor:
 • Bedrijven
 • Instellingen
 • Overheid
 • Stichtingen
 • Verenigingen
 • Maatschappen
 • Particulieren
Dienstverlening

Vrijblijvend en kosteloos kennismaken
Bel of e-mail ons om vrijblijvend en kosteloos kennis te maken.
De kennismaking dient om vast te stellen of en op welke wijze 1301 Services u van dienst kan zijn.
Diensten op het terrein van:
Uiteraard betrachten wij geheimhouding ten aanzien van de inhoud van de met u gevoerde gesprekken.
Vervolgens kunnen met u nadere afspraken worden gemaakt over het uitbrengen van een offerte.

Op de dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden 1301 Services van toepassing.
U kunt deze voorwaarden downloaden. Klik hier

Zeg ja tegen 1301 Services
1301 Services brengt een transparante offerte uit. Daarin staan tenminste
 • de opdrachtformulering
 • het tijdschema
 • de in rekening te brengen kosten
Door een getekend exemplaar van de offerte aan 1301 Services terug te zenden, verleent u 1301 Services de opdracht.

De dienstverlening kan onder meer resulteren in (een):
 • Advies
 • Assessment
 • Begeleiding
 • Beleidsdocument
 • Business case
 • Discussieleiding
 • Doorlopende
  part-time dienstverlening
 • Functioneel ontwerp
 • Implementatieplan
 • Interim management
 • Opleidingsplan
 • Plan van aanpak
 • Procedure of code
 • Procesinrichting
 • Projectleiding
 • Projectplan
 • Request for Proposal
 • Risico-scan
 • Second opinion
 • Tijdelijke functievervulling
 • Training
 • Vergunning
 • Voorlichting
 • Vooronderzoek
 • Voorstel
 • Werkinstructie
 • Workshops
Copyright © 1301 Services B.V. Alle rechten voorbehouden.  |  Juridische informatie